E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

06:13
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 10 vägarbeten här under.
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6 från Gullbergsmotet (75) till Olskroksmotet (74) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Portalarbete.
Preliminär sluttid: 2019-03-26 / 05:00
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 16:00
E6 vid Trafikplats Alnarp (19) båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(1) Vägarbeten: Byggtrafik dagtid
Preliminär sluttid: 2020-03-31 / 16:00
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 södergående i Göteborg kommun
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 23:00
E6 från Länsgräns O/N vid Sandsjöbacka till Lindomemotet (62) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Mätning av dike utanför vägbana
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E6 från Trafikplats Rebbelberga (35) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Halmstad i Skåne län (M)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av mätningsarbete i höjd med Ängelholm.
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Preliminär sluttid: 2020-04-24 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se