E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

23:56
E 6
Uddevallabron
Västra Götalands Län
(07:59) E6 vid Uddevallabron i Västra Götalands län (O)
Hårda vindar: Uddevallabron avstängd för vindkänsliga fordon. Oklar prognos. 2 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2020-02-23 / 09:00
E6 E22
Trelleborgsvägen
mot Malmö
Skåne län
(22:55) E6 från Trafikplats V Klagstorp (11) till Trafikplats Petersborg (12) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
Fordonshaveri: En personbil står på norrgående avfart mot E6 vid trafikplats Petersborg.
Preliminär slut: 2020-02-22 / 23:55
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 18 vägarbeten här under.
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd
Preliminär sluttid: 2020-07-31 / 16:00
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning
Preliminär sluttid: 2024-11-30 / 16:00
E6 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Byggnation av byggutfart samt användning av byggutfart. Blockerar delvis ett körfält mot E6 norrgående Oslo
Preliminär sluttid: 2024-11-30 / 16:00
E6.21 vid Brunnsbomotet i riktning mot Ringömotet i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Arbete med sänkbrunn
Preliminär sluttid: 2024-11-30 / 16:00
E6 vid Backadalsmotet (78) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd. Busskörfältet avstängt
Preliminär sluttid: 2020-07-31 / 16:00
E6 vid Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Byggnation av direktramp Kallebäcksmotet
Preliminär sluttid: 2020-09-10 / 16:00
E6 från Trafikplats Snapparp till Trafikplats Halmstad Ö (44) båda riktningarna i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Förstärkning av vägkropp inför bygge av nytt körfält och ny trafikplats
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Underhållsarbeten Halvorslänk
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6.04 från Trafikplats Halmstad S (43) till Ryttarevägen båda riktningarna i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Utsmyckning av rondellyta
Preliminär sluttid: 2020-03-05 / 16:00
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Stängning GC-bana Hisingsleden. GC leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6.4 (Laholmsvägen) nära E6 i Halmstad kommun
(2) Vägarbeten: Byggande av temporär omledningsväg inför ett cirkulationsplatsbygge. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2020-02-28 / 16:00
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Preliminär sluttid: 2020-11-01 / 16:00
E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Preliminär sluttid: 2020-09-30 / 16:00
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Avstängning av busskörfält mellan Tingstad och Backadal
Preliminär sluttid: 2020-05-31 / 16:00
E 6.01 på Inre Ringvägen vid Trafikplats Spillepengen, i riktning mot Spillepengens Trafikplats.
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2020-05-31 / 16:00
E6 från Trafikplats Vellinge S (8) till Trafikplats Vellinge N1 (9) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(2) Vägarbeten: Vägarbete i höjd med Vellinge..
Preliminär sluttid: 2020-05-08 / 16:00
E6/E6.1 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till Väg 874 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(4) Vägarbeten: Schaktning i körbana på ramp mot Åkarp.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se