E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:07
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 12 vägarbeten här under.
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(5) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Halmstad S (43) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Schaktningsarbeten av ny påfart samt anslutning till avfarten Halmstad Södra
Preliminär sluttid: 2020-02-12 / 16:00
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i norrgående riktning. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-10-30 / 16:00
E6 vid Kallebäcksmotet i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Arbete med barriärer.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E6 från Trafikplats Lomma (20) till Trafikplats Alnarp (19) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kollektivtrafikåtgärder söder om trafikplats Lomma.
Preliminär sluttid: 2019-12-13 / 16:00
E6 från Hogstorpsmotet (97) till Saltkällanmotet (98) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Broarbete. Byggnation av serviceväg för bro & damm vid Saltkällan
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E6/E6.1 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till Väg 874 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(4) Vägarbeten: Schaktning i körbana på ramp mot Åkarp.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 / 23:00
E 6 mellan Trafikplats Vellinge Södra (8) och Trafikplats Vellinge Norra 1 (9), i riktning mot Malmö (Petersborg).
(2) Vägarbeten: Vägarbete i höjd med Vellinge..
Preliminär sluttid: 2020-05-08 / 16:00
E6 vid Trafikplats Halmstad S (43) båda riktningarna i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Förberedande schaktarbeten inför trafikomläggning vid bygge av cirkulationsplats
Preliminär sluttid: 2019-11-28 / 16:00
E6.4 (Laholmsvägen) nära E6 i Halmstad kommun
(2) Vägarbeten: Byggande av temporär omledningsväg inför ett cirkulationsplatsbygge. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Halmstad S (43) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Schaktningsarbeten i med bygge av ny avfart till Trafikplats Halmstad 43 södergående
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se