E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

09:29
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 16 vägarbeten här under.
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd
Preliminär sluttid: 2020-07-31 / 16:00
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(1) Vägarbeten: Renovering av bro. Gång- och cykeltrafik leds dubbelriktat på västra sidan av bron
Preliminär sluttid: 2020-10-31 / 16:00
E6.21 vid Brunnsbomotet i riktning mot Ringömotet i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Arbete med sänkbrunn
Preliminär sluttid: 2024-11-30 / 16:00
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete under Lundbyleden
Preliminär sluttid: 2024-11-30 / 16:00
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Broarbete på Svinesundsbron. Trafiken dubbelriktas. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-10-30 / 16:00
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Underhållsarbeten inför Halvorslänk
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Preliminär sluttid: 2020-09-30 / 16:00
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Stängning GC-bana Hisingsleden. GC leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Avstängning av busskörfält mellan Tingstad och Backadal
Preliminär sluttid: 2020-05-31 / 16:00
E6 vid Backadalsmotet (78) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd. Busskörfältet avstängt
Preliminär sluttid: 2020-07-31 / 16:00
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Snapparp i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
(4) Vägarbeten: Förstärkning av vägkropp inför bygge av nytt körfält och ny trafikplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E6 vid Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Byggnation av direktramp Kallebäcksmotet
Preliminär sluttid: 2020-09-10 / 16:00
E 6.01 på Inre Ringvägen vid Trafikplats Spillepengen, i riktning mot Spillepengens Trafikplats.
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2020-05-31 / 16:00
E6 av-/påfart från Almedalsvägen, Sankt Sigfridsgatan, Väg 27/Väg 40 (Tpl Kallebäcksmotet) till Mölndalsvägen/Fredriksdalsgatan (Tpl Kallebäcksmotet) i Göteborg kommun
(4) Vägarbeten: Omledning - Begränsad framkomlighet Korsvägen
Preliminär sluttid: 2020-07-20 / 17:00
E6 från Trafikplats Vellinge S (8) till Trafikplats Vellinge N1 (9) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(2) Vägarbeten: Vägarbete i höjd med Vellinge.
Preliminär sluttid: 2020-05-08 / 16:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se