E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 13 vägarbeten här under.
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Ullevimotet (73) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Slåtterarbete.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E6 från Åbromotet (66) till Ullevimotet (73) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Tvätt av bullerplank. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Broarbete. Arbetsfordon på platsen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E6 från Bäckebolsmotet (79) till Klarebergsmotet (82) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Beläggningsarbete på på- och avfarter längs sträckan. Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E6 från Jörlandamotet (89) till Ödsmålsbron i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(5) Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Heltäckande fräsning, bindlager och slitlager kommer läggas på E6 mellan Stora Höga och Ödsmål. Trafiken överleds i södergående riktning. Vid arbete på och vid Tpl Stora Höga omleds trafiken till Tpl Stenungsund norra och vice versa.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:30
E6 från Trafikplats Kronetorp (18) till Trafikplats Lomma (20) båda riktningarna i Skåne län (M)
(5) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broarbete. Höger körfält smalnar av.
Preliminär sluttid: 2019-05-28 / 16:00
E6.02 från Fjelie till Trafikplats Gunnesbo båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Arbete med belysning och räcke vid E6.02 mot Lund
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 16:00
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 södergående i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 23:00
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6 från Trafikplats Snapparp till Trafikplats Halmstad S (43) båda riktningarna i Hallands län (N)
(4) Vägarbeten: Broarbete på E6 Södergående i höjd med Fylleån och Trönningeån. Trafiken leds om till norrgående körfält.
Preliminär sluttid: 2019-07-07 / 23:00
E6 vid Trafikplats Alnarp (19) båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E6 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till E6/E20 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet i trafikplats Alnarp förlängning av barriär och vaktavstängning.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se