E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

07:25
E 4
Västernorrlands Län
(05:31) E4 från Östersjäland till Berge båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Bärgning: Lastbil med haveri som inväntar bärgare. Begränsad framkomlighet råder på platsen. Sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
Preliminär slut: 2020-04-10 / 07:15
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 14 vägarbeten här under.
E4 från Trafikplats Skånes Fagerhult (73) till Trafikplats Markaryd S (74) i riktning mot Markaryd i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Beläggningsarbete från Markaryd till Skånes Fagerhult.
Preliminär sluttid: 2020-10-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Kungsvägen till Trafikplats Levar i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Arbete med vägskada. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2020-04-20 / 16:00
E4 från Trafikplats Märsta (180) till Trafikplats Arlanda (181) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Byggnation av ny passage. Förbiledning av trafik. Minskad bredd i vänster körfält södergående.
Preliminär sluttid: 2020-08-31 / 16:00
E 4 mellan Länsgräns Kronobergs/Jönköping och Trafikplats Hallsjö (82), i riktning mot Ljungby.
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av vägarbete.
Preliminär sluttid: 2022-06-01 / 23:00
E4.25 vid Riddarholmen i riktning mot Nynäshamn i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Arbete med Getingmidjan. Höger körfält avstängt på Centralbron längs med Riddarholmen. Nedfarten mot Söder Mälarstrand påverkas inte av denna avstängning.
Preliminär sluttid: 2020-04-14 / 05:00
E 4 vid Ringstadsbron, i riktning mot Linköping.
(2) Vägarbeten: Broarbete
Preliminär sluttid: 2020-05-04 / 16:00
E4 från Trafikplats Åby (124) till Trafikplats Björnsnäs (125) båda riktningarna i Östergötlands län (E)
(5) Vägarbeten: Byggnation av nya broar. Ett körfält i varje riktning öppet.
Preliminär sluttid: 2020-12-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Toftaholm (83) till Trafikplats Lagan (81) i riktning mot Helsingborg i Kronobergs län (G)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med ny motorväg.
Preliminär sluttid: 2022-06-01 / 23:00
E4 från Trafikplats Hallsjö (82) till Trafikplats Toftaholm (83) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2020-08-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Fittja i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-07-01 / 23:00
E 4 mellan Länsgräns Kronobergs/Jönköping och Trafikplats Markaryd Södra (74), i riktning mot Helsingborg.
(4) Vägarbeten: Broinspektion i höjd med Markaryd
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E4 från Ava S till Trafikplats Lögdeå S båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Broarbete, reparation av räcke på bron över Aspån. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2020-04-30 / 16:00
E4 från Cirkulationsplats Sörböle till Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Byggnation invid väg. Svängfil från E4S in på Storgatan stängs.
Preliminär sluttid: 2021-08-31 / 16:00
E 4.01 vid Trafikplats A6, i riktning mot Trafikplats Ljungarum.
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med trafikplats A6.
Preliminär sluttid: 2020-12-31 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se