E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:04
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 27 vägarbeten här under.
E4 vid Trafikplats Västertorp (153) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Två körfält avstängda.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 från Trafikplats Märsta (180) till Trafikplats Arlanda (181) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete. Vänster körfält avstängt i båda riktningarna.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten:
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Två körfält avstängda.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 vid Fredhällstunneln i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Vänster körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: 2 körfält avstängda i båda riktningar.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Höger körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 från Trafikplats Vagnhärad (138) till Trafikplats Hölö (139) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
(2) Vägarbeten: Lagning av mitträcke.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E4 från Trafikplats Björnsnäs (125) till Trafikplats Åby (124) i riktning mot Gränna i Östergötlands län (E)
(4) Vägarbeten: Broarbete, ett körfält avstängt i södergående riktning. Arbetet utförs nattetid. Fordon bredare än 3.5 meter kan inte passera.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Toftaholm (83) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)
(5) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av skyltarbete.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E 4.01 vid Trafikplats A6, i riktning mot Trafikplats Ljungarum.
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med trafikplats A6.
Preliminär sluttid: 2020-12-31 / 16:00
E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Broarbete. Trafiken dirigeras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E 4 mellan Bygdeå och Dalkarlså, i riktning mot Umeå.
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Provborrning i vägbana.
Preliminär sluttid: 2019-12-29 / 16:00
E4 från Trafikplats Styvje (208) till Trafikplats Losjö (209) i riktning mot Sundsvall i Gävleborgs län (X)
(4) Vägarbeten: Reparation av broräcke i höjd med Alebosjön
Preliminär sluttid: 2019-12-06 / 16:00
E4 vid Högakustenbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Broreparation. Södergående trafik leds in på norrgående fil.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Gävle Norra (200), i riktning mot Söderhamn.
(2) Vägarbeten: Drift/underhållsarbete på Trafikkontrollplats.
Preliminär sluttid: 2019-11-25 / 16:00
E 4 mellan Skellefteå Södra och Trafikplats Skellefteå, i riktning mot Skellefteå.
(2) Vägarbeten: Byggnation invid väg. Svängfil från E4S in på Storgatan stängs.
Preliminär sluttid: 2021-08-31 / 16:00
E4 från Anumark Ö till Nydalarondellen i riktning mot Sundsvall i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Byggnation av byggväg i höjd med Anumark.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Västertorp (153) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Byggande av nya på- och avfarter vid projekt förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2023-04-29 / 16:00
E4 av-/påfart från E4 (Tpl Tönnebro) till Väg 83 (Tpl Tönnebro) i Söderhamn kommun
(4) Vägarbeten: Drift/underhåll
Preliminär sluttid: 2019-12-30 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Söderhamn Södra (206), i riktning mot Söderhamn.
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägbanan
Preliminär sluttid: 2019-12-30 / 16:00
E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Broarbete över Öreälven.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E4 från Saltvik N till Norrstig båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(2) Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2019-12-27 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Trafiken regleras med lots.
Preliminär sluttid: 2019-11-30 / 23:00
E4 från Trafikplats Toftaholm (83) till Trafikplats Hallsjö (82) i riktning mot Helsingborg i Kronobergs län (G)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Linköping Väst (111), i riktning mot Linköping.
(2) Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2019-11-30 / 16:00
E4 från Trafikplats Rolfs till Kalix båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
(2) Vägarbeten: Broarbete på bron mellan Rolfs och Kalix.
Preliminär sluttid: 2020-08-31 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se