E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:02
E 4
Markaryd - Värnamo
(01:16) E4 från Trafikplats Markaryd N (75) till Trafikplats Strömsnäs-Traryd (76) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)
Olycka: Vägen är avstängd på grund av en singelolycka söder om Strömsnäsbruk.
Preliminär slut: 2019-05-24 / 02:45
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 27 vägarbeten här under.
E4 från Fornhöjden till Trafikplats Moraberg (144) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(5) Vägarbeten: Vägen avstängd för underhållsarbete, omledningsväg finns.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E4 vid Trafikplats Linköping Väst (111) i riktning mot Gränna i Östergötlands län (E)
(5) Vägarbeten: Akut arbete med vägskada. Vägen avstängd, trafiken leds via av och påfart.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 12:00
Väg 265, påfarten mot E4 i norrgående riktning.
(5) Vägarbeten: Avstängd påfart från väg 265 Norrortsleden ut på E4 norrgående.
Preliminär sluttid: 2019-06-10 / 05:00
E 20 på Norra Länken mellan Trafikplats Karlberg (163) och Trafikplats Norrtull (164), i riktning mot Uppsala.
(5) Vägarbeten: Etableringsarbete
Preliminär sluttid: 2019-10-30 / 16:00
E4 från Trafikplats Ödeshög (106) till Trafikplats Linköping Väst (111) i riktning mot Nyköping i Östergötlands län (E)
(2) Vägarbeten: trafiklinjemålning
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 06:00
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Montering av barriärer och skyltar.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 02:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Nyboda (155), i riktning mot Uppsala.
(2) Vägarbeten: Provtagning av bro. Arbetet sker nattetid 22:00 - 05:00.
Preliminär sluttid: 2019-06-14 / 16:00
E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(4) Beläggningsarbete: Asfaltering
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E4 från Trafikplats Rosersberg (179) till Trafikplats Kista (171) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Sandsopning
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 00:05
E4 av-/påfart från E4/E20 (Tpl Hallunda) till Väg 258 (Tpl Hallunda) i Botkyrka kommun
(2) Vägarbeten: Räckesarbeten på avfarten norrgående
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 01:00
E 4 på Södertäljevägen mellan Trafikplats Kungens Kurva (151) och Trafikplats Lindvreten (150), i riktning mot Södertälje.
(4) Vägarbeten: Flytt av vägvisningskyltar. Arbetet utförs nattetid mellan kl. 22.00-05.00.
Preliminär sluttid: 2019-06-07 / 05:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med Förbifart Stockholm. Tillfälliga barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Piteå N till Idbäcken båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
(2) Vägarbeten: Reparation av viltstängsel och mitträcke samt vägstädning
Preliminär sluttid: 2019-06-21 / 16:00
E4 vid Trafikplats Norsholm (115) båda riktningarna i Östergötlands län (E)
(4) Vägarbeten: Mätning/provtagning Inmätning av belägningkanter, körbankanter och ned i slänt.
Preliminär sluttid: 2019-06-28 / 16:00
E4 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
(5) Vägarbeten: Risk för köbildning på grund av ett körfält i vardera riktning avstängd. Brounderhållsarbeten i höjd med Röttle söder om Gränna.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 16:00
E4 från Trafikplats Skillingaryd Södra (87) till Trafikplats Torsvik (93) i riktning mot Ödeshög i Jönköpings län (F)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av brotvätt mellan Torsvik och Skillingaryd Södra.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 16:00
E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Broarbete, kortare stopp kan förekomma under arbetet.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E 4 mellan Hörnefors och Hörnefors Norra, i riktning mot Umeå.
(4) Vägarbeten: Broarbete, Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 18:00
E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i riktning mot Uppsala.
(2) Vägarbeten: Montering av skyddsbarriär
Preliminär sluttid: 2019-06-10 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Arbetet med fräsning och beläggning sker mellan 06:00-19:00 och då leds trafiken med trafikljus och lots.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 16:00
E4 Sikeå till Tpl Yttervik båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Beläggningsarbete: Rörligt beläggningsarbete sträckan Bureå - Sikeå. Trafiken regleras med lots. Arbetet utförs vardagar 05-20.
Preliminär sluttid: 2019-06-12 / 16:00
E4 från Älandsbro jvstn till Älandsbro N båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(2) Vägarbeten: Sidoarbeten efter tidigare beläggningsarbete.
Preliminär sluttid: 2019-06-28 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Linköping Väst (111), i riktning mot Linköping.
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2019-09-27 / 16:00
E4 från Broänge till Bureheden i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
(1) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Tjäl och skadebesiktning
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 16:00
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
(1) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se