E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

06:11
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 12 vägarbeten här under.
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 23:00
E 4 vid Trafikplats Järna (141), i riktning mot Nyköping.
(4) Vägarbeten: Mätning/provtagning provborrning inför Ostlänken arbetet skyddas med skyddsbil.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Hölö (139) i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Provtagningsarbete inför arbete med Ostlänken.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E4 från Dalkarlså S till Bygdeå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(5) Vägarbeten: Räckesreparationer på bro över Dalkarlsån. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2019-04-05 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 23:00
E 4 mellan Skellefteå Södra och Trafikplats Skellefteå, i riktning mot Skellefteå.
(2) Vägarbeten: Byggnation kvarteret Svalan. GC-väg längs östra sidan E4 stängs. Gång och cykeltrafiken leds över till västra sidan.
Preliminär sluttid: 2019-05-05 / 23:00
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
(1) Vägarbeten: Broarbete.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 00:00
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
(1) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se