E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

06:12
E22
Kristianstad - Karlskrona
mot Kalmar
Blekinge län
(05:58) E22 från Trafikplats Mörrum V (49) till Trafikplats Mörrum Ö (50) i riktning mot Kalmar i Blekinge län (K)
Fordonshaveri: Personbil med haveri som står illa till i höjd med Mörrum.
Preliminär slut: 2019-03-26 / 07:00
E22
Kalmar - Oskarshamn
Kalmar län
(05:55) E22 från Ekkullen till Trafikplats Oskarshamn N i riktning mot Karlskrona i Kalmar län (H)
Faror på vägen: Påkört rådjur ligger på vägen norr om Oskarshamn. Personal på väg.
Preliminär slut: 2019-03-26 / 07:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 7 vägarbeten här under.
E22 från Spångarp Ö till Sätaröd i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med förbifart Sätaröd.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
E22 från Trafikplats Råby (20) till Trafikplats Gårdstånga (23) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av mätnings- och provtagningsarbete i Lund.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
E22 från Spångarp Ö till Trafikplats Vä (36) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(5) Vägarbeten: Arbete med ny motorväg.
Preliminär sluttid: 2021-06-30 / 23:00
E 22 vid Trafikplats Hammar (40), i riktning mot Kristianstad.
(1) Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E22 från Jämjö N/Ekerydsvägen till Brömsebro i riktning mot Kalmar i Blekinge län (K)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av mätningsarbete mellan Jämjö och Brömsebro..
Preliminär sluttid: 2019-04-05 / 23:00
E22 från Fågelmara N till Jämjö N/Ekerydsvägen i riktning mot Kristianstad i Blekinge län (K)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete mellan Jämjö och Fågelmara.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E22.06 från Trafikplats Karlskrona V (63) till Trafikplats Oscarsvärn i riktning mot Tpl Oskarsvärn i Blekinge län (K)
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark längs med cykelvägen i höjd med Strömshall.
Preliminär sluttid: 2019-04-20 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se