E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:06
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 4 vägarbeten här under.
E22 från Trafikplats Lund S (19) till Trafikplats Lund N (22) båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av gräsklippning på av- och påfarter i Lund.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E22 från Mommehål till Almvik båda riktningarna i Kalmar län (H)
(4) Vägarbeten: Endast ett körfält öppet förbi Hjortenbaden. Spolning av brunnar.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 16:00
E22 från Trafikplats Hurva (25) till Trafikplats Osbyholm (28) båda riktningarna i Skåne län (M)
(2) Vägarbeten: Mätningsarbete mellan Fogdarp och Rolsberga.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E22 från Spångarp Ö till Trafikplats Vä (36) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(5) Vägarbeten: Arbete med ny motorväg i höjd med Tollarp.
Preliminär sluttid: 2021-06-30 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se