E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

00:07
E20
Södertälje - Eskilstuna
mot Stockholm

Södermanlands län
(23:56) E20 från Trafikplats Årby (132) till Trafikplats Svista (133) i riktning mot Stockholm i Södermanlands län (D)
Nedfallna träd: Död grävling
Preliminär slut: 2020-02-23 / 01:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 4 vägarbeten här under.
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 12:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E20 från Tubbetorp till Trafikplats Vårgårda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Trafikplatsen byggs om. Trafiken leds igenom en rondell i båda riktningar
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängningsarbeten från kl 10:00 dagtid. Korta stopp
Preliminär sluttid: 2020-04-30 / 16:00
E20.10 från Trafikplats Ånäsmotet (75) till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Byte av plexiglas. Skyddsfprdon reglerar trafiken dagtid.
Preliminär sluttid: 2020-03-08 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se