E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 8 vägarbeten här under.
E20 från Arphus till Trafikplats Lunda (136) i riktning mot Stockholm i Södermanlands län (D)
(4) Beläggningsarbete: Beläggingsarbete. Trafik i båda riktningar delar samma körbana, ett körfält för vadera riktningar. Risk för långsam kö. Avfarten från trafikplats Härad och trafikplats Lunda avstängd i riktning mot Eskilstuna.
Preliminär sluttid: 2019-05-30 / 16:00
E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Trafikplats Marieborg (122) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete över Arboga ån. Arbetet medför att vägen från rondellen Ekbacken och norrut i riktning mot Örebro är avstängd. Södergående fil mot Eskilstuna är öppen för trafik.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E20 från Nolängen till Länsgräns O/T vid Hansatorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Vägbygge genom Hova på sträckan Fagerlid - Bahult
Preliminär sluttid: 2019-06-14 / 16:00
E20 från Trafikplats Biskopskvarn (137) till Barva i riktning mot Örebro i Södermanlands län (D)
(4) Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafik i båda riktningar delar samma körbana, ett körfält för vadera riktning. Risk för långsam kö.
Preliminär sluttid: 2019-10-15 / 00:00
E20 från Trafikplats Vasa (141) till Länsgräns AB/D vid Nygård i riktning mot Strängnäs i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Rörligt arbete. Trädfällning. Skyddsbil i vägren.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 16:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet
Preliminär sluttid: 2019-12-06 / 16:00
E20 från Torpastlätt till Öster Tibble båda riktningarna i Västmanlands län (U)
(4) Vägarbeten: Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2019-08-02 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se