E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

06:13
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
Västra Götalands Län
Avslutad: 06:12
(06:03) E20 från Trafikplats Partillemotet (80) till Trafikplats Skulltorpsmotet (81) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
Fordonshaveri: Lastbil med däckexplosion. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-03-26 / 08:00
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 5 vägarbeten här under.
vid Gullspångs kommun i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Schakt för och montering vägmärken hela streckan Fagerlid-Bahult samt rivning gammal viltstängel på gamla E20.
Preliminär sluttid: 2019-06-20 / 23:00
E20 från Trafikplats Fräntorpsmotet (78) till Trafikplats Partillemotet (80) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Ledningsarbete med skyddsbarriär i vägrenen.
Preliminär sluttid: 2019-05-29 / 23:00
E20 från Ek till S Härene i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning inför framtida E20 etapp.
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp i riktning mot Laxå i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E20 från Trafikplats Svista (133) till Trafikplats Marielund (131) i riktning mot Örebro i Södermanlands län (D)
(5) Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i trafiken i samband med sprängning.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se