E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:07
E20
Västra Götalands Län
(01:59) E20 från Nolängen till Hagelberget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Faror på vägen: Metallföremål som ligger i körbanan.
Preliminär slut: 2019-11-22 / 03:30
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 8 vägarbeten här under.
Väg 277 vid Trafikplats Värtan i riktning mot Norrtull i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Påfarten från Hjorthagen avstängd i riktning mot Norra länken.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E20 från Hol till Bäne båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Mätning/provtagning Provborrning
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E20 från Tubbetorp till Trafikplats Vårgårda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Fasta arb.platser
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängningsarbeten från kl 10:00 dagtid. Korta stopp
Preliminär sluttid: 2020-04-30 / 16:00
E 20 mellan Östertibble och Torpa, i riktning mot Arboga.
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 16:00
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 12:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet
Preliminär sluttid: 2019-12-06 / 16:00
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Bullerskyddskärm mellan Olskroken och Ånäsmotet
Preliminär sluttid: 2019-12-13 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se