E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

22:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 10 vägarbeten här under.
E20 från Tubbetorp till Trafikplats Vårgårda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Trafikplatsen byggs om. Trafiken leds igenom en rondell i båda riktningar
Preliminär sluttid: 2021-01-31 / 16:00
E20 från Länsgr. Stockholms/Södermanlands län vid Nygård till Trafikplats Nykvarn (140) i riktning mot Södertälje i Södermanlands län (D)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet, påfarten Nykvarn avstängd trafiken leds via väg 576
Preliminär sluttid: 2020-06-04 / 05:00
E20 från Trafikplats Hulanmotet (84) till Sveaplan Alingsås båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Slåtter.
Preliminär sluttid: 2020-06-04 / 03:00
E20 från Trafikplats Vilan till Gålstad i riktning mot Laxå i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Arbeten i samband med E20 Vilan - Dalaån
Preliminär sluttid: 2022-01-01 / 16:00
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Ut- och ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-04-30 / 16:00
E20 från Johannisberg till Sandskogstorp i riktning mot Eskilstuna i Västmanlands län (U)
(4) Vägarbeten: Broarbete. Nedsatt hastighet förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2020-12-31 / 16:00
E 20 mellan Trafikplats Brändåsen (106) och Trafikplats Adolfsberg (110), i riktning mot Örebro.
(2) Vägarbeten: Mätning
Preliminär sluttid: 2020-07-03 / 16:00
E20 från Trafikplats Bälingemotet till Trafikplats Hjultorp i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 12:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E 20 vid Kungsör, Västra infarten, i riktning mot Eskilstuna.
(4) Vägarbeten: Broarbete vid Skvalbacken, byte av tätskikt,kantbalk,räcke. Påverkan i bägge riktningar
Preliminär sluttid: 2020-09-30 / 16:00
Väg 20 i Örebro län.
(4) Vägarbeten: Spolning och filmning av befintlig dagvatten
Preliminär sluttid: 2020-10-30 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se