E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

09:37
E18
mot Örebro
Västmanlands Län
(08:57) E18 från Trafikplats Sörstafors (125) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
Fordonshaveri: Lastbil med punktering. Begränsad framkomlighet 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2020-04-10 / 10:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 7 vägarbeten här under.
E18 från Trafikplats Odlingen till Stora rondellen båda riktningarna i Örebro län (T)
(5) Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18. Mycket begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2021-11-01 / 16:00
E18 vid Trafikplats Arninge (185) påfarten mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
(5) Vägarbeten: Påfarten avstängd i norrgående riktning.
Preliminär sluttid: 2021-02-28 / 16:00
E18 från Trafikplats Bergshamra (176) till Trafikplats Roslags Näsby (182) i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
(5) Vägarbeten: Byte av mittbarriär mellan Tpl Bergshamra och Tpl Lahäll. Vänster körfält avstängt. Kollektivkörfältet öppet för all trafik. Belysningen kommer vara släckt från 14 april
Preliminär sluttid: 2020-09-30 / 16:00
E18 från Strömsborg till Cirkulationsplats Grums i riktning mot Riksgränsen i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Tilllgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Preliminär sluttid: 2020-04-30 / 16:00
Påfarten österut vid Trafikplats Emausmotet (134) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
(4) Vägarbeten: Påfarten vid trafikplats Emausmotet i österlig riktning avstängd på grund av broarbete
Preliminär sluttid: 2020-06-07 / 16:00
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete i höjd med Korsängsmotet. Påverkar trafiken i båda riktningar. Höger körfält är anpassat för lastbilstrafik och vänster är anpassat för personbilstrafik. Under broarbetet är påfart vid trafikplats Korsängsmotet i riktning mot Oslo samt påfart från Emausmotet i riktning mot Stockholm avstängd.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
E18 av-/påfart från Väg 539 (Cpl Korsängen) till E18 (Tpl Korsängsmotet) i Västerås kommun
(4) Vägarbeten: Påfart vid trafikplats Korsängsmotet i västergående riktning mot Oslo är avstängd på grund av broarbete.
Preliminär sluttid: 2020-06-07 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se