E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 13 vägarbeten här under.
E18 från Trafikplats Tensta (157) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping i Stockholms län (AB)
(5) Beläggningsarbete: Asfalteringsarbete
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E18 av-/påfart från E18 (Tpl Västjädra) till Väg 56 (Tpl Västjädra) i Västerås kommun
(5) Vägarbeten: Broarbete.Trafik leds om via av och påfart vid trafikplats Västjädra. Avfarten mot väg 622 i norrgående riktning mot Bongtorp är under denna tid avstängd.
Preliminär sluttid: 2019-11-30 / 23:00
E18 vid Trafikplats Tensta i riktning mot Enköping i Stockholms län (AB)
(5) Beläggningsarbete:
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 05:00
E18 från Väsemotet till Gustavsvik båda riktningarna i Värmlands län (S)
(4) Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Väse - Stolpen, vakt och lots reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 06:00
E18 från Trafikplats Mörby (179) till Trafikplats Danderyds sjukhus (178) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Förläggning av ny vattenledning. Kollektivkörfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2019-10-15 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Trafikplats Görla och Aspnäs, i riktning mot Kapellskär.
(2) Vägarbeten: Räckesarbete
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 16:00
E 18.20 mellan Trafikplats Frescati och Trafikplats Bergshamra, i riktning mot Norrtälje.
(5) Vägarbeten: Etableringsarbete Montering skyltar vid Ålkistan
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 16:00
E18 från Trafikplats Töcksfors till Skålerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Sprängningar förekommer. Flaggvakter
Preliminär sluttid: 2020-01-25 / 23:00
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Byggnation av ramper till nya tullstationen vid Hån
Preliminär sluttid: 2019-10-01 / 23:00
E 18 mellan Emausmotet (134) och Korsängsmotet (135), i riktning mot Enköping.
(4) Vägarbeten: Emausmotet påfart mot Stockholm avstängd till v23. Breddning av väg.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) båda riktningarna i Västmanlands län (U)
(4) Vägarbeten: Broarbete i höjd med Korsängsmotet. Påverkar trafiken i båda riktningar. Höger körfält är anpassat för lastbilstrafik och vänster är anpassat för personbilstrafik. Påfarterna vid Trpl 135 V samt 134 Ö kommer fortsatt att vara avstängd under broarbetet, fram till vecka 23.
Preliminär sluttid: 2019-06-16 / 23:00
E 18.20 vid Trafikplats Bergiusvägen, i riktning mot Norrtälje.
(2) Vägarbeten: Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(4) Sprängningsarbete: Arbetet pågår dagtid och kan medföra kortare stopp av trafik påfarten i riktning mot Enköping.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se