E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

00:00
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 3 vägarbeten här under.
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete i höjd med Korsängsmotet. Påverkar trafiken i båda riktningar. Höger körfält är anpassat för lastbilstrafik och vänster är anpassat för personbilstrafik. Under broarbetet är påfart vid trafikplats Korsängsmotet i riktning mot Oslo samt påfart från Emausmotet i riktning mot Stockholm avstängd.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Hjulsta (156), i riktning mot Stockholm.
(2) Vägarbeten: Etableringsarbete Arbete med byggnation av broar
Preliminär sluttid: 2020-11-30 / 16:00
E18 av-/påfart från Väg 539 (Cpl Korsängen) till E18 (Tpl Korsängsmotet) i Västerås kommun
(4) Vägarbeten: Påfart vid trafikplats Korsängsmotet i västergående riktning mot Oslo är avstängd under broarbete.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se