E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:07
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 11 vägarbeten här under.
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Stäket (152), i riktning mot Enköping.
(5) Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Fräsning/asfaltering Avfart 152 Stäket, Norrgående.
Preliminär sluttid: 2019-11-29 / 05:00
E18 från Trafikplats Kallhäll (153) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Enköping i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Dikningsarbete, höger körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E18 från Trafikplats Strö (123) till Trafikplats Västjädra (127) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(2) Vägarbeten: Provborning. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 06:00
E 18 vid Korsängsmotet (135), i riktning mot Västerås.
(2) Vägarbeten: Borrning av ny vattenledning under E 18 vid Korsängsmotet. Vägarbetare ska sondera djup och läge på borren. Påfart från Korsängsmotet mot Stockholm påverkat av barriär i vägkant.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(4) Beläggningsarbete: Beläggningsarbeten i cirkulationsplatserna.
Preliminär sluttid: 2019-11-22 / 05:00
E 18 mellan Trafikplats Västjädra (127) och Trafikplats Strö (123), i riktning mot Köping.
(1) Vägarbeten: Provtagningsarbete.
Preliminär sluttid: 2019-11-29 / 16:00
E18 av-/påfart från Väg 539 (Cpl Korsängen) till E18 (Tpl Korsängsmotet) i Västerås kommun
(4) Vägarbeten: Påfart vid trafikplats Korsängsmotet i västergående riktning mot Oslo är avstängd under broarbete.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
E18 från Trafikplats Norrtälje (192) till Trafikplats Rösa (191) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Skrotning av berg.
Preliminär sluttid: 2019-12-20 / 00:00
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Hjulsta (156), i riktning mot Stockholm.
(2) Vägarbeten: Etableringsarbete Arbete med byggnation av broar
Preliminär sluttid: 2020-11-30 / 16:00
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) båda riktningarna i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete i höjd med Korsängsmotet. Påverkar trafiken i båda riktningar. Höger körfält är anpassat för lastbilstrafik och vänster är anpassat för personbilstrafik. Under broarbetet är påfart vid trafikplats Korsängsmotet i riktning mot Oslo samt påfart från Emausmotet i riktning mot Stockholm avstängd. Risk för köer.
Preliminär sluttid: 2020-08-30 / 16:00
E18 från Trafikplats Töcksfors till Skålerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Sprängningar förekommer. Flaggvakter reglerar trafiken vid behov
Preliminär sluttid: 2020-01-25 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se