E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:02
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 2 vägarbeten här under.
Väg 73 vid Trafikplats Norvik båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Beläggningsarbete: Rivning av refug samt återställning. Avfarten vid trafikplats Norvik avstängd i norrgående riktning.
Preliminär sluttid: 2019-06-21 / 16:00
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
(2) Vägarbeten: För att ansluta hamnen till den landburna infrastrukturen krävs ett nytt industrispår från hamnen till Nynäsbanan. Spåret måste passera väg 73 som därför byggs om till en bro.
Preliminär sluttid: 2019-07-07 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se