E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

08:49
70
Dalarnas Län
(16:13) Väg 70 från Åsdammen till Särna Svegvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Hinder på vägbanan: Risk för stenskott på väg 70 mellan Särna och Åsen. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2020-04-17 / 12:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Sidan finns inte - 404 - TrafikDirekt.se
Just nu hittar du 1 vägarbeten här under.
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2020-09-30 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se