E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:06
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 2 vägarbeten här under.
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2020-12-15 / 16:00
Väg 70 vid Säter, i riktning mot Avesta.
(1) Vägarbeten: Ledningsärende. Komplettering av fibernät
Preliminär sluttid: 2019-11-30 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se