E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

02:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 8 vägarbeten här under.
Väg 70 i Uppsala län.
(4) Vägarbeten: Drift/underhåll flytta slänträcket 277m från korsningen.
Preliminär sluttid: 2019-06-15 / 16:00
Väg 70 från Trafikplats Solvarbo till Romme flygplats båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Reparation av mittvajerräcke, Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Preliminär sluttid: 2019-05-24 / 01:00
Väg 70 från Mosta till Sjöbo båda riktningarna i Uppsala län (C)
(4) Vägarbeten: Vägarbete mellan Nordanvad och väg 825 Ett körfält öppet för trafik och trafiken regleras med trafikljus
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Länsgräns C/U vid Skarpbo till Sör Kvista i riktning mot Avesta i Uppsala län (C)
(4) Vägarbeten: Vägarbete mellan väg 825 och Hogla. Ett körfält öppet förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats. Norrgående trafik omleds via GC-väg.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. GC väg på norrgående sida är avstängd under vintern. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 16:00
Väg 70 från Kråkberg till Frostkitten båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt under arbetet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se