S T O 14:47 ABS Wheels
738
Lyr - Lyresten
(11:44) Väg 738 i Orusts kommun i Västra Götalands län
Färja: Ändring i färjetrafiken, detta då ett arbete med breddning av färjeläget pågår. Måndag till torsdag mellan 08:30 till 16:00 samt mellan 18:00 och 21:00 avgår endast färja för persontrafik. Övriga tider avgår färja för fordonstrafik enligt tidtabell.. För mer info under påskhelgen se på färjerederiets hemsida.
Preliminär slut: 2019-05-28 / 21:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se